[1]
Štrucl, I. 1970. Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank. Geologija. 13, 1 (Dec. 1970), 5–20.