[1]
Grimšičar, A. and Ocepek, V. 1967. Exploratory bore holes BV-1 and BV-2 in the Ljubljana Moor. Geologija. 10, 1 (Dec. 1967), 279–303.