[1]
Bračič Železnik, B. 2022. Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2021. Geologija. 65, 2 (Dec. 2022), 251–255.