[1]
Sine nomine 1955. Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani. Geologija. 3, 1 (Dec. 1955), 265–269.