[1]
Sine nomine 1961. Poročilo direktorja Geološkega zavoda v Ljubljani za leto 1960. Geologija. 7, 1 (Jun. 1961), 299–322.