[1]
Sine nomine 1958. Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva. Geologija. 4, 1 (Dec. 1958), 276–280.