[1]
Štrucl, I. 1961. Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča. Geologija. 7, 1 (Jun. 1961), 43–53.