[1]
Štrucl, I. 1960. Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog. Geologija. 6, 1 (Dec. 1960), 251–278.