[1]
Kuščer, D. 1958. Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura. Geologija. 4, 1 (Dec. 1958), 237–249.