[1]
Brenčič, M. 2011. 2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji. Geologija. 54, 1 (Jun. 2011), 145–146.