[1]
Brenčič, M. 2011. Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011. Geologija. 54, 1 (Jun. 2011), 144–145.