[1]
Grimšičar, A. 1953. Obvestilo o raziskavanju pleistocena v Radovljiški kotlini. Geologija. 1, 1 (Dec. 1953), 300–301.