[1]
Trajanova, M. and Markič, M. 2017. Aleksandri Orehek v slovo. Geologija. 60, 2 (Dec. 2017), 337–339.