[1]
Germovšek, C. 1953. Obvestilo o geološkem kartiranju lista Novo mesto 1 (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje) v letih 1950 in 1951. Geologija. 1, 1 (Dec. 1953), 284–287.