[1]
Kolenko, Štefan 1953. Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952. Geologija. 1, 1 (Dec. 1953), 262–283.