[1]
Brenčič, M. and Prestor, J. 2021. Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009. Geologija. 52, 2 (Jun. 2021), 257–259.