[1]
Brenčič, M. and Prestor, J. 2009. Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009. Geologija. 52, 2 (Dec. 2009), 257–259.