[1]
Brenčič, M. 2007. Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (15. - 20. april 2007). Geologija. 50, 1 (Jun. 2007), 221–222.