[1]
Lapanje, A. 2007. Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek »Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji«, (Geologija 49/2, 2006). Geologija. 50, 1 (Jun. 2007), 215–220.