[1]
Brenčič, M. 2005. Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja Dunaj, Avstrija (24. - 29. april 2005). Geologija. 48, 1 (Jun. 2005), 177–179.