Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Vreča, P.
Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiiko (SZGG)
2015. Geologija 58/1, 95

Vreča, P.
Mednarodna delavnica o ledenih jamah “IWIC VII” Postojna, 16.–22. 05. 2016
2016. Geologija 59/1, 117-118

Novak, M.
Letno poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2017 in načrti za leto 2018
2018. Geologija 61/1, 120-123

Bračič Železnik, B., Novak, M.
Poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2018
2019. Geologija 62/1, 138-140

Rajver, D., Rman, N.
6. evropski geotermalni kongres v Haagu (Nizozemska) 11. – 14. junij 2019
2019. Geologija 62/1, 141-145

Verbovšek, T.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2011
2012. Geologija 55/1, 152-153

Novak, M.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2016
2017. Geologija 60/1, 163-166

Gašparič, R.
7th Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans, 17th–21st June 2019, Ljubljana (Slovenia)
2020. Geologija 63/1, 167-169

Berqiraj, A., Uta, A.
The XXth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association
2014. Geologija 57/2, 251-258

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Kocjančič, A.
Poročilo Društva študentov geologije za študijsko leto 2013/2014
2014. Geologija 57/2, 253-255

Trajanova, M.
IGCP – priložnost za mlade raziskovalce
2014. Geologija 57/2, 255-256

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Rajver, D.
5. Svetovni geotermalni kongres v Melbournu (Avstralija) 19. – 24. 4. 2015
2015. Geologija 58/2, 263-264

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o I. strokovnem simpoziju o rudniku Sitarjevec
2018. Geologija 61/2, 267-267

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Novak, M., Rman, N.
Poročilo o 5. slovenskem geološkem kongresu, Velenje 3. – 5. oktober 2018
2018. Geologija 61/2, 270-273

Rman, N.
Short report on: Post-congress fild trip of the 5th Slovenian Geological Congress, October 6th-8th 2018: Geology, hydrogeology and geothermy of NE Slovenia and N Croatia
2018. Geologija 61/2, 274-275

Žvab Rožič, P.
Posvetovanje »Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju«, Ljubljana 5. 12. 2019, Oddelek za geologijo NTF
2018. Geologija 61/2, 276

Rajver, D., Lapanje, A., Janža, M.
5. Evropski geotermalni kongres v Strasbourgu (Francija) 19. – 23. september 2016
2016. Geologija 59/2, 289-291

Rman, N., Žvab Rožič, P.
Delavnica o popularizaciji geologije, 8.12.2016, Oddelek za geologijo, NTF
2016. Geologija 59/2, 292-293

Verbovšek, T., Jemec Auflič, M., Mikoš, M.
4. svetovni forum o zemeljskih plazovih v Ljubljani, 30. 5.–2. 6. 2017
2017. Geologija 60/2, 328-329

Jemec Auflič, M., Verbovšek, T., Mikoš, M.
3. regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko balkanski regiji, Ljubljana 11.-13.10. 2017
2017. Geologija 60/2, 330-332

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o mednarodnem konodontnem simpoziju ICOS IV in 50-letnica Panderjevega društva
2017. Geologija 60/2, 332-333