Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Križnar, M.
Jure ŽALOHAR & Tomaž HITIJ, 2014: Fossil Seahorses & Other Biota from the Tunjice Konservat-Lagerstätte, Slovenia
2014. Geologija 57/1, 77-77

Pirc, S.
Duška ROKAVEC, 2014: Gline v Sloveniji.
2014. Geologija 57/1, 78-79

Gosar, M.
Uredniki: Clemens REIMANN, Manfred BIRKE, Alecos DEMETRIADES, Peter FILZMOSER & Patrick O'CONNOR 2014: Chemistry of Europe's agricultural soils, Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set,Chemistry of Europe's agricultural soils, Part B: General background information and further analysis of the GEMAS data set
2014. Geologija 57/1, 80-81

Pacher, M., Pohar, V., Rabeder, G.
Križna jama – Palaeontology, Zoology and Geology of Križna jama in Slovenia
2015. Geologija 58/1, 94

Zupančič, N.
Urednika: Nina RMAN & Matevž NOVAK, 2016: 70 geoloških zanimivosti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 204 str.
2016. Geologija 59/1, 115

Gale, L.
Tea KOLAR-JURKOVŠEK & Bogdan JURKOVŠEK, 2019: Konodonti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 259 str. (Conodonts of Slovenia. Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, 259 p.)
2019. Geologija 62/1, 136-137

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 p.
2012. Geologija 55/1, 151

Križnar, M.
Goran SCHMIDT, 2015: Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa. Thesaurus memoriae Fontes 11, Zgodovinski inštitut Milka kosa ZRC SAZU, Ljubljana: 494 str.
2015. Geologija 58/2, 261

Placer, L.
Bogdan JURKOVŠEK, Blanka CVETKO TEŠOVIĆ in Tea KOLAR-JURKOVŠEK, Geology of Kras, 205 p.
2013. Geologija 56/2, 265

Rokavec, D.
Trajan DIMKOVSKI, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi II. del, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva. Geološki zavod Slovenije in RGP Velenje, 206 str.
2012. Geologija 55/2, 279

Pirc, S.
Geological Atlas of Slovenia. Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, 124 p.
2016. Geologija 59/2, 287-288