Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Dimkovski, T., Bidovec, M.

2001. Geologija 44/1, 5-6

Čebulj, A.
In memoriam
2000. Geologija 43/1, 5-6

Buser, S.
V spomin prof. dr. Jožetu Duhovniku
1996. Geologija 39, 5-7

Pleničar, M.
In Memory of Professor Štefan Kolenko
1990. Geologija 33, 5-8

Pleničar, M.

1987. Geologija 28/29, 7-8

Ramovš, A.
In memoriam
2000. Geologija 43/1, 7-8

Ribičič, M.
V spomin Renatu Verbovšku
1998. Geologija 41, 9-10

Veselič, M.
V spomin dr. Primožu Krivicu, 27. 3. 1950 - 26. 2. 1990
1990. Geologija 33, 9-12

Dolenec, M., Ravnik, D.
In memoriam Danilu Jelencu
2004. Geologija 47/2, 135-137

Ogorelec, B., Dozet, S.

2001. Geologija 44/2, 213-216