Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Trček, B.
Heavy metals in the Ljubljanica catchment area
2006. Geologija 49/2, 267-278

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Springs on Ljubljana polje and Barje area, significant for quantity and quality condition of the groundwater body (Slovenia)
2002. Geologija 45/2, 319-324