Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Alijagič, J., Šajn, R.
Influence of ironworks on distribution of chemical elements in Bosnia and Herzegovina and Slovenia
2006. Geologija 49/1, 123-132

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Heavy metal concentrations in soil in the vicinity of former ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia
2013. Geologija 56/2, 229-241