Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Oštir, K., Komac, M.
Primerjava uporabe metodologije PSInSAR in DInSAR za opazovanje premikov površja - primer SZ dela Slovenije
2007. Geologija 50/1, 77-96