Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Žlebnik, L.
Tertiary aquifers in the Slovenske Gorice and Goričko hills
1978. Geologija 21/2, 311-324

Brenčič, M., Rikanovič, R.
Medsebojni odnos med podzemno vodo in cestno mrežo - analiza na primeru Slovenije
2002. Geologija 45/2, 325-330

Lapajne, J.
Geophysical Exploration of Aquifers in Slovenia
1975. Geologija 18, 339-355