Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Brenčič, M.
Subsidence rate of Ljubljansko barje in Holocene
2007. Geologija 50/2, 455-465