Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
LGM
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Knjiga 58/2 - 2015 / Volume 58/2 - 2015
Bavec, M.

2015. Geologija 58/2, 109-110

Bavec, Š.
Geochemical investigations of potentially toxic trace elements in urban sediments of Idrija
2015. Geologija 58/2, 111-120

Gale, L.
Microfacies characteristics of the Lower Jurassic lithiotid limestone from northern Adriatic Carbonate Platform (central Slovenia)
2015. Geologija 58/2, 121-138

Šram, D., Rman, N., Rižnar, I., Lapanje, A.
The three-dimensional regional geological model of the Mura-Zala Basin, northeastern Slovenia
2015. Geologija 58/2, 139-154

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Conodont zonation of Lower Triassic strata in Slovenia
2015. Geologija 58/2, 155-174

Koren, K., Brenčič, M., Lapanje, A.
Hydrogeology of the transition area between Prekmursko polje and Goričko (NE Slovenia)
2015. Geologija 58/2, 175-182

Mali, N., Koroša, A.
Assessment of nitrate transport in the unsaturated (coarse gravel) zone by means of tracing experiment (Selniška dobrava, Slovenia)
2015. Geologija 58/2, 183-194

Križnar, M.
New specimen of Protriacanthus gortanii D'Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) from the Upper Cretaceous beds near Komen (Slovenia)
2015. Geologija 58/2, 195-200

Gašparič, R., Halásová, E.
New reports of crab Styrioplax exiguus Glaessner, 1928 (Decapoda, Brachyura) from Miocene beds near Maribor, Slovenia
2015. Geologija 58/2, 201-212

Raslan, M. F.
Occurrence of Samarskite-Y in the Mineralized Umm Lassifa Pegmatite, Central Eastern Desert, Egypt
2015. Geologija 58/2, 213-220

Mikuž, V., Križnar, M.
Sarmatian molluscs from site Osek-1 in Slovenske gorice, Slovenia
2015. Geologija 58/2, 221-232

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A.
Isotopic composition of precipitation at the station Portorož, Slovenia – period 2007–2010
2015. Geologija 58/2, 233-246

Potočnik, M., Klemenc, B., Solina, F., Herlec, U.
Computer aided method for colour calibration and analysis of digital rock photographs
2015. Geologija 58/2, 247-260

Križnar, M.
Goran SCHMIDT, 2015: Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa. Thesaurus memoriae Fontes 11, Zgodovinski inštitut Milka kosa ZRC SAZU, Ljubljana: 494 str.
2015. Geologija 58/2, 261

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Rajver, D.
5. Svetovni geotermalni kongres v Melbournu (Avstralija) 19. – 24. 4. 2015
2015. Geologija 58/2, 263-264

Zupančič, N., Pirc, S., Trajanova, M.
Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik – zadnje slovo
2015. Geologija 58/2, 265-267