Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Knjiga 58/1 - 2015 / Volume 58/1 - 2015
Čeru, T., Dolenec, M., Markič, M.
Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia)
2015. Geologija 58/1, 7-34

Kanduč, T.
Izotopska sestava ogljika v atmosferskem zraku in difuzijski model na fazni meji voda/atmosfera v Velenjskem bazenu
2015. Geologija 58/1, 35-46

Torkar, A., Brenčič, M.
Spatio-temporal distribution of discharges in the Radovna River valley at low water conditions
2015. Geologija 58/1, 47-56

Križnar, M.
Upper Paleozoic shark tooth of genus Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) from Karavanke Mts. (NW Slovenia)
2015. Geologija 58/1, 57-62

Mikuž, V.
Some new fids of Eocene crabs from Ćopi in Istria, Croatia
2015. Geologija 58/1, 63-70

Mikuž, V., Križnar, M., Caf, N.
Pannonian moluscs from site Osek-2 in Slovenske gorice, Slovenia
2015. Geologija 58/1, 71-80

Šoster, A., Potočnik Krajnc, B., Mikuž, V.
Doliostrobus taxiformis from Socka beds in Dobrna area, Slovenia
2015. Geologija 58/1, 81-88

Placer, L.
Poenostavljena strukturno-geološka karta Krasa Kras (slovensko), Carso (italjansko) = geografska enota
2015. Geologija 58/1, 89-93

Pacher, M., Pohar, V., Rabeder, G.
Križna jama – Palaeontology, Zoology and Geology of Križna jama in Slovenia
2015. Geologija 58/1, 94

Vreča, P.
Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiiko (SZGG)
2015. Geologija 58/1, 95

Goričan, Š.
V spomin mag. Francu Cimermanu
2015. Geologija 58/1, 96-98

Ločniškar, A., Brožič, D., Kromar, M.
V spomin Igorju Špacapanu
2015. Geologija 58/1, 99-100