Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Knjiga 55/2 - 2012 / Volume 55/2 - 2012
Brenčič, M.
Uvodnik
2012. Geologija 55/2, 161

Ambrožič, B., Šturm, S., Jeršek, M., Mirtič, B.
Classification of stony meteorites and chondrules – the case of meteorite Jesenice
2012. Geologija 55/2, 163-180

Dozet, S., Ogorelec, B.
Younger Paleozoic, Mesozoic and Tertiary oolitic and oncolitic beds in Slovenia – An Overview
2012. Geologija 55/2, 181-208

Nador, A., Lapanje, A., Toth, G., Rman, N., Szocs, T., Prestor, J., Uhrin, A., Rrajver, D., Fodor, L., Murati, J., Szekely, E.
Transboundary geothermal resources of the Mura-Zala basin: a need for joint thermal aquifer management of Slovenia and Hungary
2012. Geologija 55/2, 209-224

Rman, N., Lapanje, A., Rajver, D.
Analysis of thermal water utilization in the northeastern Slovenia
2012. Geologija 55/2, 225-242

Koroša, A., Mali, N.
Review of emerging organic pollutants in groundwater in Slovenia
2012. Geologija 55/2, 243-262

Mikuž, V., Bartol, M.
A new cephalopod find in the Eocene beds near Grdoselo in Istria, Croatia
2012. Geologija 55/2, 263-270

Mikuž, V., Bartol, M., Ulaga, Š.
The brachiopod Lingula from the Middle Miocene – Badenian beds of Slovenia
2012. Geologija 55/2, 271-274

Jeršek, M., Milić, Z.
Ferromanganese – an excellent imitation of metallic meteorite
2012. Geologija 55/2, 275-278

Rokavec, D.
Trajan DIMKOVSKI, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi II. del, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva. Geološki zavod Slovenije in RGP Velenje, 206 str.
2012. Geologija 55/2, 279

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285