Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Knjiga 54/1 - 2011 / Volume 54/1 - 2011
Pavšič, J.
V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu
2011. Geologija 54/1, 5-12

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin Avgustu Čebulj
2011. Geologija 54/1, 11-12

Radoičić, R., Jurkovšek, B., Jovanović, D.
Clypeina teakolarae sp. nov., a dasycladalean alga from Lower Eocene of Rakitovec (Čičarija, Slovenia)
2011. Geologija 54/1, 13-30

Teršič, T.
SEM/EDS analysis of soil and roasting vessels fragments from ancient mercury ore roasting sites at Idrija area
2011. Geologija 54/1, 31-40

Oblak Brown, K.
Badenian Pappinidae and Uvigerinidae from the South-western margin of the Pannonian Basin (Eastern Slovenia)
2011. Geologija 54/1, 41-54

Kanduč, T.
Characterisation of suspended matter in river systems: River Sava in Slovenia case study
2011. Geologija 54/1, 55-66

Brenčič, M.
Practical Guidelines for Water Percolation Capacity Determination of the Ground
2011. Geologija 54/1, 65-80

Kolar-Jurkovšek, T.
Latest Triassic conodonts of the Slovenian Basin and some remarks on their evolution
2011. Geologija 54/1, 81-90

Kolar-Jurkovšek, T., Hrvatović, H., Skopljak, F., Jurkovšek, B.
Devonian conodonts from the Foča–Prača Paleozoic complex (Durmitor Nappe, southeastern Bosnia and Herzegovina)
2011. Geologija 54/1, 91-96

Markič, M., Turk, V., Kruk, B., Šolar, S. V.
Coal in the Mura Formation (Pontian) between Lendava (Slovenia) and Mursko Središće (Croatia), and in the wider area of NE Slovenia
2011. Geologija 54/1, 97-120

Turk, J.
Identification of depositional hiatuses in karst infillings – Example from Divje babe I cave (Slovenia)
2011. Geologija 54/1, 121-128

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A.
Isotopic composition of precipitation in Portorož (Slovenia)
2011. Geologija 54/1, 129-138

Jurkovšek, B.
Mario PLENIČAR, Bojan OGORELEC & Matevž NOVAK (uredniki), 2009: Geologija Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 612 str.
2011. Geologija 54/1, 139-140

Brenčič, M.
Ronald T. MERRILL, 2010: Our Magnetic Earth – The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str.
2011. Geologija 54/1, 140-141

Brenčič, M.
Seth STEIN, 2010: Disaster deferred – how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New York: 282 p.
2011. Geologija 54/1, 142

Brenčič, M.
Jan ZALASIEWICZ, 2010: The Planet in a Pebble – A Journey into Earth's Deep History. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str.
2011. Geologija 54/1, 143

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.–8. 4. 2011
2011. Geologija 54/1, 144-145

Brenčič, M.
2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija
2011. Geologija 54/1, 145-146

Vreča, P.
Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko
2011. Geologija 54/1, 146-147

Verbovšek, T.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2010
2011. Geologija 54/1, 147-148