Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Knjiga 51/2 - 2008 / Volume 51/2 - 2008
Brenčič, M.
History of hydrogeology Short description of life and work of Oskar Smreker (1854–1935)
2008. Geologija 51/2, 141-146

Celarc, B.
Carnian bauxite horizon on the Kopitov grič near Borovnica (Slovenia) – is there a »forgotten« stratigraphic gap in its footwall?
2008. Geologija 51/2, 147-152

Pleničar, M.
The Upper Cretaceous paleogeographical rudist subprovinces of the Tethys in Slovenia
2008. Geologija 51/2, 153-159

Mikuž, V.
The serpulid worm Rotularia spirulaea from Eocene beds near Gračišće in Istria, Croatia
2008. Geologija 51/2, 161-168

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A., Brenčič, M.
Isotopic composition of precipitation in Ljubljana (Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 169-180

Buser, S., Ogorelec, B.
Deep-water Triassic and Jurassic beds from Mt. Kobla (W Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 181-189

Gale, L.
Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta) assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 191-204

Placer, L.
Principles of the tectonic subdivision of Slovenia
2008. Geologija 51/2, 205-217

Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M.
Koroška Bela alluvial fan – The result of the catastrophic slope events; (Karavanke Mountains, NW Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 219-227

Placer, L., Jež, J., Atanackov, J.
Structural aspect on the Slano blato landslide (Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 229-234

Jemec, M., Mikoš, M.
Slope mass movements on SPOT satellite images: A case of the Železniki area (W Slovenia) after flash floods in September 2007
2008. Geologija 51/2, 235-243

Verbovšek, T.
Hydraulic conductivities of fractures and matrix in Slovenian carbonate aquifers
2008. Geologija 51/2, 245-255

Urbanc, J., Prestor, J., Budkovič, T.
The possibility of drinking water capture for the city of Ljubljana by means of a water tunnel in the area of Krim mountain
2008. Geologija 51/2, 257-262

Bavec, M.
Marko KOMAC in Mihael RIBIČIČ 2008: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji 1 : 250.000. (Landslide Susceptibility Map of Slovenia 1 : 250.000),Geološki zavod Slovenije
2008. Geologija 51/2, 263-264

Budkovič, T.
Manuskriptne geološke karte slovenskega ozemlja iz obdobja avstroogrske monarhije, ki jih hranijo v znanstvenem arhivu Zveznega geološkega zavoda Avstrije na Dunaju – Obvestilo o njihovem skeniranju
2008. Geologija 51/2, 265-266

Komac, M.
33. Mednarodni geološki kongres, Oslo (Norveška), 6–14. avgust 2008
2008. Geologija 51/2, 267

Brenčič, M.
2. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana 20.11.2008
2008. Geologija 51/2, 268

Brenčič, M.
Posvetovanje »Graditev objektov na vodovarstvenih območjih«, Ljubljana, 21. 11. 2008l
2008. Geologija 51/2, 269

Brenčič, M.
Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na področju geologije v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 270-274