Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Bračič Železnik, B., Novak, M.
Poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2018
2019. Geologija 62/1, 138-140