Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Rožič, B., Gale, L., Brajković, R., Popit, T., Žvab Rožič, P.
Lower Jurassic succession at the site of potential Roman quarry Staje near Ig (central Slovenia)
2018. Geologija 61/1, 49-71

Brajković, R., Bedjanič, M., Malenšek Andolšek, N., Rman, N., Novak, M., Šušmelj, K., Žvab Rožič, P.
Systematic overview of geological learning objectives and textbook contents for primary schools and gymnasiums
2018. Geologija 61/2, 239-252

Žvab Rožič, P.
Posvetovanje »Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju«, Ljubljana 5. 12. 2019, Oddelek za geologijo NTF
2018. Geologija 61/2, 276

Rman, N., Žvab Rožič, P.
Delavnica o popularizaciji geologije, 8.12.2016, Oddelek za geologijo, NTF
2016. Geologija 59/2, 292-293