Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Zupan, H. N.
3. Slovenski geolo{ki kongres v Bovcu 16.–18. september 2010
2010. Geologija 53/2, 210