Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Mencej, Z.
The gravel fill beneath the lacustrine sediments of the Ljubljansko barje
1990. Geologija 31/32, 517-553

Mencej, Z.
Alluvial fan of the river Želimeljščica : Preliminary information
1981. Geologija 24/1, 169-171