Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
SEM
U

Miletić, S., Kramar, S., Lux, J., Šmuc, A., Zupančič, N.
Provenance analysis of Roman stone artefacts from sedimentary rocks from the archaeological site near Mošnje, NW Slovenia
2016. Geologija 59/1, 35-54

Zupančič, N.
Urednika: Nina RMAN & Matevž NOVAK, 2016: 70 geoloških zanimivosti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 204 str.
2016. Geologija 59/1, 115

Zupančič, N.
V spomin akademiku prof. dr. Mariu Pleničarju
2016. Geologija 59/2, 294-302

Zupančič, N., Pirc, S., Trajanova, M.
Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik – zadnje slovo
2015. Geologija 58/2, 265-267

Jeršek, M., Kramar, S., Skobe, S., Zupančič, N., Podgoršek, V.
Minerals of Pohorje marbles
2013. Geologija 56/1, 49-56

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Heavy metal concentrations in soil in the vicinity of former ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia
2013. Geologija 56/2, 229-241

Zupančič, N., Trajanova, M.
V spomin akademiku prof. Stanku Grafenauerju
2010. Geologija 53/2, 119-121

Dobnikar, M., Činč Juhant, B., Zupančič, N.
Magmatic rocks of the Karavanke Granitic Massif, Slovenia
2000. Geologija 43/1, 55-59

Zupančič, N.
Minerals from the Pohorje igneous massif
1994/95. Geologija 37/38, 271-303