Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Dimkovski, T., Bidovec, M.

2001. Geologija 44/1, 5-6

Šajn, R., Gosar, M., Bidovec, M.
Geochemical properties of soil, overbank sediment, household and attic dust in Mežica area (Slovenia)
2000. Geologija 43/2, 235-245

Dimkovski, T., Bidovec, M., Rokavec, D.
Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin
2000. Geologija 43/2, 247-249

Bidovec, M., Šajn, R., Gosar, M.
The use of recent overbank sediments in geochemical mapping of Slovenia
1998. Geologija 41, 275-317

Šajn, R., Bidovec, M., Gosar, M., Pirc, S.
Geochemical soil survey at Jesenice area, Slovenia
1998. Geologija 41, 319-338

Bidovec, M.
Antimony ore deposit at Lepa Njiva
1980. Geologija 23/2, 285-313