Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Dimkovski, T., Bidovec, M.

2001. Geologija 44/1, 5-6

Dimkovski, T., Bidovec, M., Rokavec, D.
Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin
2000. Geologija 43/2, 247-249

Dimkovski, T.
Geološki zavod Slovenije
1998. Geologija 41, 13-16

Dimkovski, T.
V spomin Francu Droveniku
1997. Geologija 40, 5-6

Dimkovski, T.
Ob 50. obletnici Geološkega zavoda za Slovenijo
1996. Geologija 39, 9-11

Premru, U., Dimkovski, T.
Replay to the comments of L. Placer on the publication : Ring structure of Škofja Loka in Central Slovenia
1982. Geologija 25/1, 201-204

Premru, U., Dimkovski, T.
Ring structure of Škofja Loka in Central Slovenia
1981. Geologija 24/1, 61-71