Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Strgar, I.
The importance of using correction coefficients and some mistakes appearing in writing expert reports on industrial and construction minerals
2014. Geologija 57/1, 71-76

Strgar, I.
Exploration, extraction and potential areas of mineral resources in the Republic of Slovenia
2004. Geologija 47/1, 109-118

Strgar, I.
Prostorninska masa in faktorji raztresenosti posameznih vrst nekovinskih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 119-122

Strgar, I.
Exploration of clays suitable for the manufactoring of porous brick products in the area of Bomčev Breg, Goričko (Slovenia)
2004. Geologija 47/2, 291-300

Strgar, I.
Final geological and mining exploration and reasons for the brown coal mine Laško closure
2003. Geologija 46/1, 141-158

Strgar, I.
Geological investigations of the sites of lithothamnian limestone in the area between Brezno and Savinja
2003. Geologija 46/2, 313-328

Strgar, I.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine
2002. Geologija 45/1, 269-276

Šolar, S. V., Strgar, I.
Aggregate deposit selection for land use planning - an example of applied geology
2002. Geologija 45/2, 559-566

Strgar, I., Čebulj, A.
Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2001. Geologija 44/1, 199-205