Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Mikuž, V., Žorž, M.
Bivalves and quartz crystals in Miocene clastics near Dobrina in Haloze, Slovenia
2004. Geologija 47/2, 187-191

Žorž, M.
Pyroelectrically caused twisting of quartz crystals
1994. Geologija 36, 211-222

Žorž, M.
Hyalophane twins from Zagradski potok in Central Bosnia
1992. Geologija 35, 183-206