Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Kralj, P.
Submarine pyroclastic deposits in Tertiary basins, NE Slovenia
2013. Geologija 56/2, 187-197

Kralj, P.
V spomin Antonu Nosanu
2012. Geologija 55/1, 154

Kralj, P., Dozet, S.
Volcanic succession of the Borovnik Member (Mohorje Formation), Bloke Plateau area, Central Slovenia
2009. Geologija 52/1, 21-28

Skaberne, D., Kralj, P., Budkovič, T.
Soils on the Late Triassic carbonate rocks in the West Karavanke Mountains and the high plateaus of the Julian Alps (Slovenia)
2009. Geologija 52/1, 49-68

Kralj, P.
Comments on the paper "Origin and chemical composition of thermal and thermomineral waters in Slovenia", by A. Lapanje (Geologija 49/2, 2006)
2007. Geologija 50/1, 205-214

Kralj, P.
Komentar o prispevku »Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji". (Geologija 50/1, 2007, avtor A. Lapanje)
2007. Geologija 50/2, 513-515

Kralj, P.
Dacite – siltstone peperite from Trlično at Rogatec, Eastern Slovenia
2006. Geologija 49/1, 85-90

Kralj, P.
The origin of volcanic rock fragments in Upper Pliocene Grad Member of the Mura Formation, North-Eastern Slovenia
2006. Geologija 49/2, 243-252

Kralj, P., Mišič, M.
Chemical composition of Kiscellian silty sediment (sivica) from the Trobni Dol area, Eastern Slovenia
2003. Geologija 46/1, 113-116

Kralj, P.
Geochemistry of Upper Pliocene silty and sandy sediments from the well Mt-7, Moravci Spa, North-Eastern Slovenia
2003. Geologija 46/1, 117-122

Kralj, P., Bole, B.
Chemical composition of cave sediment in Potočka zijalka, Mt. Olševa, North Slovenia
2003. Geologija 46/1, 123-128

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.

2003. Geologija 46/2, 459-460

Kralj, P.
Dacitic glassy lava flow from Trlično at Rogatec, Eastern Slovenia
2002. Geologija 45/1, 139-144

Kralj, P.
Chemical composition of a Pliocene large mammal (mastodont ?) bone fragment from alluvial deposits at Grad, Northeastern Slovenia
2002. Geologija 45/1, 145-148

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Lithology of Tertiary beds in Kozjansko, Eastern Slovenia
2002. Geologija 45/1, 213-246

Kralj, P., Celarc, B.
Shallow intrusive volcanic rocks on Mt. Raduha, Savinja-Kamnik Alps, Northern Slovenia
2002. Geologija 45/1, 247-253

Kralj, P.
Zeolite reactions in the Smrekovec volcanics, Northern Slovenia
2001. Geologija 44/1, 67-72

Kralj, P.
Pliocene clastic sediments in Western Goričko
2001. Geologija 44/1, 73-79

Kralj, P.
Potassium feldspars in the Smrekovec volcaniclastic rocks - a byproduct of thereaction from laumontite to analcime
2001. Geologija 44/2, 325-330

Kralj, P.
Accretionary lapilli in Pliocene volcaniclastics from Grad, northeastern Slovenia
2000. Geologija 43/1, 67-73

Kralj, P.
Upper Pliocene alkali basalt at Grad, northeastern Slovenia
2000. Geologija 43/2, 213-218

Kralj, P., Grad, K.
Oligocene tuffs at Domžale, the Ljubljana basin, Slovenia
2000. Geologija 43/2, 219-221

Kralj, P.
Apophyllite from the Upper Pliocene Grad volcaniclastics, NE Slovenia
1999. Geologija 42, 151-158

Kralj, P.
Volcaniclastic rocks in borehole Tdp-1/84 Trobni Dol, Eastern Slovenia
1998. Geologija 41, 135-155

Kralj, P.
Zeolites in the Smrekovec volcaniclastic rocks, northern Slovenia
1997. Geologija 40, 247-281

Kralj, P.
Lithofacies characteristics of the Smrekovec volcaniclastics, northern Slovenia
1996. Geologija 39, 159-191