Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
SEM
U

Rman, N., Prestor, J., Lapanje, A., Rajver, D., Senegačnik, A., Mencin, E., Rokavec, D., Šinigoj, J., Bedjanič, M., Gorjup Kavčič, M., Križnar, M., Brajkovič, R., Šmuc, A.
Poročila
2013. Geologija 56/2, 267-272

Rokavec, D.
Trajan DIMKOVSKI, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi II. del, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva. Geološki zavod Slovenije in RGP Velenje, 206 str.
2012. Geologija 55/2, 279

Rokavec, D.
Exploitation of mineral deposits and natural heritage protection in Slovenia
2007. Geologija 50/2, 507-511

Rokavec, D.
Court expert reports on mineral and raw materials
2005. Geologija 48/1, 171-176

Žibret, G., Rokavec, D.
Recultivation of Podsmreka quarry by means of closed cycle of mineral resources extraction - chances for future
2004. Geologija 47/1, 89-98

Rokavec, D.
Geological explorations of clay deposit near Pragersko and clay quality tests
2002. Geologija 45/2, 537-540

Dimkovski, T., Bidovec, M., Rokavec, D.
Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin
2000. Geologija 43/2, 247-249