Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Rokavec, D., Mezga, K.
Mineral Deposits of Public Importance (MDoPI) in Slovenia
2017. Geologija 60/1, 117-128

Rman, N., Prestor, J., Lapanje, A., Rajver, D., Senegačnik, A., Mencin, E., Rokavec, D., Šinigoj, J., Bedjanič, M., Gorjup Kavčič, M., Križnar, M., Brajkovič, R., Šmuc, A.
Poročila
2013. Geologija 56/2, 267-272

Rokavec, D.
Trajan DIMKOVSKI, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi II. del, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva. Geološki zavod Slovenije in RGP Velenje, 206 str.
2012. Geologija 55/2, 279

Rokavec, D.
Exploitation of mineral deposits and natural heritage protection in Slovenia
2007. Geologija 50/2, 507-511

Rokavec, D.
Court expert reports on mineral and raw materials
2005. Geologija 48/1, 171-176

Žibret, G., Rokavec, D.
Recultivation of Podsmreka quarry by means of closed cycle of mineral resources extraction - chances for future
2004. Geologija 47/1, 89-98

Rokavec, D.
Geological explorations of clay deposit near Pragersko and clay quality tests
2002. Geologija 45/2, 537-540

Dimkovski, T., Bidovec, M., Rokavec, D.
Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin
2000. Geologija 43/2, 247-249