Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Adrinek, S., Brenčič, M.
Statistical analysis of groundwater drought on Dravsko-Ptujsko polje
2019. Geologija 62/2, 251-266

Brenčič, M.
Comparison of the fully penetrating well drawdown in leaky aquifers between fiite and infiite radius of inflence under steady-state pumping conditions
2018. Geologija 61/2, 205-214

Brenčič, M.
Correspondence between Vasily Vasilyevich Nikitin and Vladimir Ivanovich Vernadsky
2018. Geologija 61/2, 229-238

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Brenčič, M., Čenčur Curk, B., Gale, L., Verbovšek, T.
Uvodnik (Guest Editor)
2017. Geologija 60/1, 5-8

Brenčič, M., Keršmanc, T.
Groundwater under strong inflence of surface water – case study from Črneče (Northern Slovenia)
2016. Geologija 59/1, 85-98

Torkar, A., Brenčič, M.
Spatio-temporal distribution of discharges in the Radovna River valley at low water conditions
2015. Geologija 58/1, 47-56

Koren, K., Brenčič, M., Lapanje, A.
Hydrogeology of the transition area between Prekmursko polje and Goričko (NE Slovenia)
2015. Geologija 58/2, 175-182

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Markič, M., Brenčič, M.
High arsenic (As) content in the Upper Miocene coal matter from TER-1/03 borehole (Terbegovci – Sveti Jurij ob Ščavnici, NE Slovenia)
2014. Geologija 57/1, 15-26

Brenčič, M., Vreča, P.
Applicability study of deuterium excess in bottled water life cycle analyses
2014. Geologija 57/2, 231-244

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Heavy metal concentrations in soil in the vicinity of former ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia
2013. Geologija 56/2, 229-241

Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., Janža, M.
Perched aquifers spatial model: a case study for Ljubljansko polje (central Slovenia)
2012. Geologija 55/1, 107-116

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 p.
2012. Geologija 55/1, 151

Brenčič, M.
Uvodnik
2012. Geologija 55/2, 161

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285

Brenčič, M.
Practical Guidelines for Water Percolation Capacity Determination of the Ground
2011. Geologija 54/1, 65-80

Brenčič, M.
Ronald T. MERRILL, 2010: Our Magnetic Earth – The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str.
2011. Geologija 54/1, 140-141

Brenčič, M.
Seth STEIN, 2010: Disaster deferred – how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New York: 282 p.
2011. Geologija 54/1, 142

Brenčič, M.
Jan ZALASIEWICZ, 2010: The Planet in a Pebble – A Journey into Earth's Deep History. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str.
2011. Geologija 54/1, 143

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.–8. 4. 2011
2011. Geologija 54/1, 144-145

Brenčič, M.
2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija
2011. Geologija 54/1, 145-146

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
2011. Geologija 54/2, 158-160

Brenčič, M.
Word Geology – its Roots and Meanings
2011. Geologija 54/2, 177-192

Brenčič, M.
5. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 1. 12. 2011
2011. Geologija 54/2, 232-234

Gosar, M., Brenčič, M.
Clemens REIMANN & Manfred BIRKE (80 avtorjev), 2010: Geochemisty of European Bottled Water, Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 268 strani.
2010. Geologija 53/2, 203-204

Brenčič, M.
4. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 25.11.2009
2010. Geologija 53/2, 212

Brenčič, M.
Unevenly spaced time series analysis: Case study using calcimetry data from BV-1 and BV-2 boreholes in Ljubljansko barje (central Slovenia)
2009. Geologija 52/2, 165-174

Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B., Matoz, H., Kranjc, S.
Integrated approach to delineation of drinking water protection zones
2009. Geologija 52/2, 175-182

Brenčič, M.
3. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 26. 11. 2009
2009. Geologija 52/2, 255-256

Brenčič, M.
10. Šukljetovi dnevi, 25. 9. 2009, Brdo pri Kranju
2009. Geologija 52/2, 256-257

Brenčič, M.
Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6. 10. 2009
2009. Geologija 52/2, 257-259

Rman, N., Brenčič, M.
Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia)
2008. Geologija 51/1, 5-12

Brenčič, M.
History of hydrogeology Short description of life and work of Oskar Smreker (1854–1935)
2008. Geologija 51/2, 141-146

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A., Brenčič, M.
Isotopic composition of precipitation in Ljubljana (Slovenia)
2008. Geologija 51/2, 169-180

Brenčič, M.
2. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana 20.11.2008
2008. Geologija 51/2, 268

Brenčič, M.
Posvetovanje »Graditev objektov na vodovarstvenih območjih«, Ljubljana, 21. 11. 2008l
2008. Geologija 51/2, 269

Brenčič, M.
Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na področju geologije v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 270-274

Brenčič, M.
Subsidence rate of Ljubljansko barje in Holocene
2007. Geologija 50/2, 455-465

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokvij v Ljubljani, 22.11.2007
2007. Geologija 50/2, 517

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja, Dunaj, Avstrija (24.-29. april 2005
2005. Geologija 48/1, 177-179

Brenčič, M.
Monitoring of landfill influences on groundwater
2004. Geologija 47/1, 63-76

Brenčič, M.
Crossing of drinking water resources protection zones by roads
2004. Geologija 47/2, 273-281

Brenčič, M.
Poročilo
2003. Geologija 46/1, 175-177

Brenčič, M.
Hydrogeological conditions in the Kroparica recharge area, Jelovica, Slovenia
2003. Geologija 46/2, 281-306

Rikanovič, R., Brenčič, M.
Comparison of the CORINE Land Cover data and Agricultural Land Use Monitoring Data as a basis for groundwater vulnerability mapping in the Peca border region
2003. Geologija 46/2, 439-444

Beguš, T., Sotlar, K., Hoblaj, R., Brenčič, M.
Geology control at excavation of the Stanjevci tunnel
2002. Geologija 45/2, 305-310

Brenčič, M., Rikanovič, R.
Medsebojni odnos med podzemno vodo in cestno mrežo - analiza na primeru Slovenije
2002. Geologija 45/2, 325-330

Krivic, J., Brenčič, M.
Hydrogeology of the Olševa massif (Slovenia)
2002. Geologija 45/2, 445-450

Brenčič, M., Horvat, A., Verša, D.
How meni jobs are for geologists and are there to many students of geology?
1999. Geologija 42, 219-226

Brenčič, M.
Conceptual approach to modeling karst development.
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
In memoriam
. Geologija , 158-160

Brenčič, M.
Word Geology – its Roots and Meanings
. Geologija , 177-192

Brenčič, M., Černič, K., Jemec Auflič, M., Čarman, M.
Reports
. Geologija , 232-234