Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Čarman, M.
Lateral spread as a special form of soil movement in Dolina area in municipality Puconci
2014. Geologija 57/1, 63-70

Janža, M., Čarman, M., Šolc, U., Peternel, T., Podboj, M., Verbovšek, T., Vreča, P.
Poročla
2014. Geologija 57/1, 82-85

Jemec Auflič, M., Čarman, M.
2. Svetovni forum o plazovih – prenos znanosti v prakso Rim, 3.–7. oktober 2011
2011. Geologija 54/2, 234

Čarman, M.
Some cases of terrain unstability from the Dolenjska karst area
2010. Geologija 53/2, 169-172

Čarman, M., Peternel, T.
Rockfalls Stara gora near Dvor in municipality Žužemberk
2010. Geologija 53/2, 173-180

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Geology of Pletovarje motorway tunnel (Slovenia)
2009. Geologija 52/1, 43-48

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Golo rebro road tunnel crossing the Labot/Lavanttal tectonic zone.
2007. Geologija 50/2, 335-342

Brenčič, M., Černič, K., Jemec Auflič, M., Čarman, M.
Reports
. Geologija , 232-234