Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Jelen, B., Lapajne, V., Pavšič, J.
Nannoplankton and dinoflagellates from the Oligocene beds of Hom
1980. Geologija 23/2, 177-188

Lapajne, V.
Exploration of Molding Sands in the Moravče Area
1974. Geologija 17, 528-530

Štern, J., Lapajne, V.
Geological Exploration of Clay and Quartz Sand at Globoko
1974. Geologija 17, 531-533

Lapajne, V., Šribar, L.
Upper Cretaceous Deposits in the Sava Folds
1973. Geologija 16, 237-244