Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

O REVIJI

 

ISSN 0016-7789

E-ISSN: 1854-620X

 

Opis revije

Geologija je osrednja slovenska geološka znanstvena revija s 60-letno zgodovino in tradicijo. Ima mednarodni uredniški odbor. V njej objavljajo domači in tuji raziskovalci. Prispevki obravnavajo tematike regionalne geologije, geološkega kartiranja, stratigrafije, paleontologije, sedimentologije, petrologije, mineralogije, mineralnih surovin, hidrogeologije, geokemije, varstva okolja, geohazarda, seizmologije, geoinformatike ter drugih tematik, ki so povezane z geološkimi vsebinami.

 

Recenzijski postopek

Članke recenzirajo domači in tuji strokovnjaki z obravnavanega področja. Ob oddaji člankov avtorji lahko predlagajo tri recenzente, vendar pa si uredništvo pridržuje pravico do izbire recenzentov po lastni presoji.

 

Izhajanje revije

Geologija izhaja dvakrat letno.

 

Odprt dostop

Revija ima odprt dostop do vsebin člankov in s tem podpira globalno izmenjavo znanja.

 

Stroški

Revija ne zaračunava stroškov za pripravo in objavo člankov.

 

 

 

License

      

Geologija applies the Creative Commons Attribution (CC BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ license to works we publish. Under this license, authors retain ownership of the copyright for their content, but allow anyone to download, reuse, reprint, modify, distribute and/or copy the content as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publisher.

Appropriate attribution can be provided by citing the original work (e.g., Miler, M & Gosar, M. Two years of the Javorje meteorite investigations. Geologija, 2012, 55/1, 5-16, https://doi.org/10.5474/geologija.2012.001)

For any reuse or redistribution of a work, users must also make clear the license terms under which the work was published.

This broad license was developed to facilitate free access to, and unrestricted reuse of, original works of all types. Applying this standard license to your own work will ensure that it is freely and openly available in eternity.