Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Gosar, A.
Opazovanje mikro-deformacij ob Idrijskem in Raškem prelomu v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 45-54

Brenčič, M.
Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode
2004. Geologija 47/1, 63-76

Trček, B.
Težke kovine v vodotokih zaledje Ljubljanice
2006. Geologija 49/2, 267-278

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Ocepek, D., Jerman, J.
Pomen inženirske geologije pri načrtovanju in gradnji zahtevnih objektov v urbanih okoljih
2007. Geologija 50/2, 361-392

Mali, N.
Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni : primer lizimetra v Selniški Dobravi
2002. Geologija 45/2, 465-470

Petrič, M., Kogovšek, J., Urbanc, J.
Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki"
2002. Geologija 45/2, 479-484