Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Bavec, M.
Ladinijske karbonatne in piroklastične kamnine med Jagrščami in Želinom
1998. Geologija 41, 41-69

Čar, J., Skaberne, D.
Stopniški konglomerati
2003. Geologija 46/1, 49-64

Drovenik, M., Strmole, D., Čar, J.
Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču
1975. Geologija 18, 107-155