Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice
2009. Geologija 52/1, 5-10

Jelen, B.
Karnijska školjčna favna na Lesnem brdu in njen paleobiološki pomen
1990. Geologija 31/32, 11-127

Cigale, M., Ramovš, A., Végh Neubrandt, E.
Triadomegalodon idrianus n. sp. iz zgornjekarnijskih plasti pri Idriji
1976. Geologija 19, 29-34

Dozet, S.
Karnijske plasti južno in zahodno od Ljubljanskega barja
1979. Geologija 22/1, 55-70

Bole, B.
Karbonatne kamnine Pece
2002. Geologija 45/1, 59-69

Cigale, M.
Karnijske plasti v okolici Idrije
1978. Geologija 21/1, 61-75

Kolar Jurkovšek, T.
Karnijski mikrofosili iz Bevškega
1994. Geologija 36, 61-67

Ramovš, A.
Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp
1988. Geologija 30, 67-82

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski skladi pri Mirni na Dolenjskem
1975. Geologija 18, 105-106

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šribar, L., Jelen, B., Stojanovič, B., Mišič, M.
Karnijske plasti v Tamarju in pri Logu pod Mangartom
1984. Geologija 27, 107-158

Jurkovšek, B., Jelen, B.
Fosilne školjke iz karnijskih plasti pri Orlah
1990. Geologija 31/32, 129-132

Celarc, B.
Problematika "cordevolskih" apnencev in dolomitov v slovenskih Južnih Alpah
2004. Geologija 47/2, 139-149

Celarc, B.
Karnijski boksitni horizont na Kopitovem griču pri Borovnici – ali je v njegovi talnini »pozabljena« stratigrafska vrzel?
2008. Geologija 51/2, 147-152

Jurkovšek, B.
Biostratigrafija karnijske stopnje v okolici Mežice
1978. Geologija 21/2, 173-208

Jurkovšek, B.
Karnijske plasti s školjkami južno od Rovt
1994. Geologija 36, 195-205

Čar, J., Dobnikar, M., Skaberne, D.
Barit iz Zgornje Idrijce
2002. Geologija 45/1, 201-212

Dolenec, T.
Uporaba izotopskih analiz v študiju paleobiologije karnijske školjčne favne na Lesnem brdu
1988. Geologija 30, 219-230

Pungartnik, M., Brumen, S., Ogorelec, B.
Litološko zaporedje karnijskih plasti v Mežici
1982. Geologija 25/2, 237-250

GERČAR, D., Koceli, A., ZALOŽNIK, A., Rožič, B.
Zgornjekarnijski klastiti z območja Lesnega Brda (Dinaridi, osrednja Slovenija)
2017. Geologija 60/2, 279-295

Oblak, K.
Karnijske foraminifere iz Kuclerjevega kamnoloma na Lesnem Brdu
2001. Geologija 44/2, 305-316

van Konijnenburg van Cittert, J. H. A.
Pterophyllum (Cycadopsida) iz karnijskih plasti v Poljanski dolini
2001. Geologija 44/2, 317-323

Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T., Jaecks, G. S.
Makrofavna karnijskih plasti mežiškega prostora
2002. Geologija 45/2, 413-418